Udstillinger

Nuværende og kom­mende udstill­inger:
• Jeg har pt. ingen plan­lagte udstill­inger på plakaten.

Tidligere udstill­inger:
• Løn­borggaard Her­regård, Tarm // Huskun­st­ner // 2008–2010
• Bousø­gaard, Stauning // R!SK lancer­ing // Efterår 2009
• Varde Kom­mune, Varde // Varde Kun­st­foren­ing // Jan­uar 2010
• Prisme­salen, Hol­ste­bro // Jan­uar og feb­ruar 2010
• Rav­museets Kun­st­sal, Oks­bøl // Oks­bøl Kun­st­foren­ing // Julen 2009
• Bousø­gaard, Stauning // 40 års jubilæum­sud­still­ing // Som­mer 2010
• Det Gamle Amt­sråd­hus, Ringkøbing // Byrådets Kun­studvalg, Ringkøbing-Skjern Kom­mune // Januar/februar 2011
• Smede­værk­st­edet, Varde // Varde Kun­st­foren­ing // 5.-13. Feb­ruar 2011
• Bousø­gaard, Stauning // Som­merud­still­ing // 23. juli-28. august 2011
• Gal­leri Gl. Præstegård, Skjern // 2.-23. okto­ber 2011
• Glasarkaden/KulturStationen, Skør­p­ing // Skør­p­ing Bib­liotek // Okto­ber 2011
• Mærskhuset /Bork Mærsk // Nr. Nebel // 14. juli — 16. sep­tem­ber 2012
ADP Dealer Ser­vices Den­mark, Vejle // 1. april — 3. juni  2013
• Mærskhuset /Bork Mærsk // Nr. Nebel // 18. april — 11. juli 2014

Kun­st­grup­per og samar­be­jde:
• Tidl. medlem af Kun­st­grup­pen Løn­borggaard
• Med i pro­fi­ler­ingssamar­be­jdet R!SK

Som kun­st­ner har jeg bl.a. illus­tr­eret og udført grafisk arbe­jde for:
PULS (under­vis­nings­ma­te­ri­ale) // Cen­ter for Sund­heds­fremme, Varde Kom­mune // Maleri, lay­out og dtp
• Den Røde Tråd (under­vis­nins­g­ma­te­ri­ale) // Varde Kom­mune // Grafik, lay­out og dtp
• Ung i Varde // Varde Kom­mune // Grafik
• Don­aid København/Aarhus // Grafik, lay­out og dtp
• Aarhus Økol­o­giske Føde­var­erfæl­lesskab // Grafik og layout

Kun­st­nere som jeg har udstil­let sam­men med gen­nem tiden:
Ellen-Margrethe Rys­gaard Chris­tiansen, Karen Lund Ander­sen, Gert Skyt, Bodil Ganer-Tolsøe, Hanne Math­iesen, Jens Math­iesen, Lone Hvid, Ib Beier, Andreas Exner, Tove Lau­rit­sen, Else­beth Øberg, Jens Chris­t­ian Bred­holt, Gun­nar Tho­rup, Jan Ole­sen, Grethe Dyrsøe Larsen, Lil­ian Sonne Hansen, Jør­gen Tron­hjem, Matias Schultz, Bente Kamma Erik­sen, Annette Lolles­gaard, Bodil Kris­tensen, Jør­gen Lis­borg, Nils Einari Klinke Ket­tunen, Sigrunn Asb­jørg, Per Oscar Jensen, Inga Vester­gaard Sørensen, Asger Kris­tensen, Solvej Bammeskov, Bjørn Thom­sen, Ulla Lund Starup, Ole Svend­lund, Kate Skjern­ing, H. Lause Søgaard, Linda Sejer­sen Thom­sen, Lil­lian Lohmann Svend­sen, Ann Møller, Per Otte­sen, Eva Joensen, Eva Bay, Randi Platz, Jette Löven Dall, Louise Hjer­rild, Kent Nørby Ander­sen og Niels Lin­neberg m.fl.

Det bevæger sig” 2009 // 100x70 cm // Akryl og Spray­paint på lærred

 

2 Comments

  1. Grade A stuff. I’m unquet­soain­bly in your debt.

Skriv et svar til Dennis Hensel Annuller svar

Required fields are marked *.