Biografi

Billed­kun­st­ner // Grafisk designer

Jeg er født i 1979 i Varde og opvok­set i Oks­bøl. Siden 1999 har jeg boet i Skjern, hvor jeg også har arbe­jdet kreativt ved reklame­bu­reauet i Ørskov Grup­pen a/s som Art Direc­tor. Efter en lille flirt med Køben­havn, er jeg nu bosid­dende i Aarhus hvor jeg læser med­i­cin ved Aarhus Uni­ver­sitet. Min inspi­ra­tionskilde skifter mellem den pulserende storby og den vilde natur ved Blå­vand­shuk og Ringkøbing Fjord, desu­den har jeg en stor rejselyst. Jeg har arbe­jdet kreativt hele livet, men beg­y­n­dte først for “alvor”, at udstille mine teg­ninger og malerier i 2008. I tidens løb har jeg mod­taget grundlæggende malerun­dervis­ning af Solvej Bammeskov, Varde og Sigrunn Asb­jørg, Vrøgum. Desu­den har jeg nydt godt af den kon­struk­tive kri­tik fra de kun­st­nere, som jeg har samar­be­jdet med gen­nem tiden.

Foto fra mit meget savnede ate­lier i Skjern

Jeg var 3 år og 4 måneder, da jeg teg­nede på dette stykke mad­pa­pir. Jeg kan stadig huske, at jeg sad i køkkenet ved spise­bor­det og teg­nede det


Skriv et svar

Required fields are marked *.